Мереф’янська територіальна громада

І. Кількість ДНЗ за формою власності:

На території Мереф’янської територіальної громади функціонує 5 дошкільних навчальних закладів.

Кількість ДНЗ у розрізі місцезнаходження

Міська місцевість - всього -5

№ з/п Назва населеного пункту (приналежність до місцевої ради) Кількість
на території
населеного пункту
Перелік ДНЗ
1 м. Мерефа 4
Мереф’янський ДНЗ №1
Мереф’янський ДНЗ №2
Мереф’янський ДНЗ №3
Мереф’янський ДНЗ №4
2 сел. Утківка 1

Утківський ДНЗ

Всього: 5